หน้าหลัก ค้นหา ติดต่อ สมุดโทรศัพท์ การเรียน/การสอน เหตุการณ์ แผนที่เว็บ Thai/Eng
วิทยาเขตขอนแก่น
MCU
  » เข้าสู่เว็บไซต์
  » Calendar2010
  » Educational System
  » List of Students
  » Qualifications for Admission
  » กระดานสนทนา
  » โครงสร้าง
  » โครงสร้าง
  » ติดต่อ
  » บุคลากร
  » บุคลากร
  » ประวัติ
  » ประวัติ
  » แผนงาน/โครงการ
  » ฝ่ายกิจการต่างประเทศ
  » พุทธจักร
  » กระดานสนทนา
  » การจัดการรูปภาพ
  » ข้อมูลวิชาการ การวิจัย
  » ระบบข่าว
  » ระบบดาวน์โหลดข้อมูล
  » ปฏิทินกิจกรรม
  » ระเบียบ
  » สารบัญเว็บไซต์
  » สารบัญเว็บไซต์
  » รายงาน
  » สถิติ
  » สมาชิก
  » สาขาวิชาที่เปิดสอน
  » สารสนเทศมหาวิทยาลัย
  » เสียงธรรมจากอธิการบดี
 
 
โฮมเพจ
วิทยาเขตขอนแก่น

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของมหาจุฬาฯ วิทยาเขตขอนแก่น

ผู้บริหาร

  • พระครูสุวิธานพัฒนบัณฑิต
    รองอธิการบดีวิทยาเขตขอนแก่น


    ปัจจุบันข้อมูลข่า่วสารของวิทยาเขตขอนแก่นจะอยู่ที่เว็ปไซต์ http://www.mcukk.com เว็ปไซต์ http://khonkaen.mcu.ac.th/ จะไม่มีการอัพเดทข้อมูลข่าวสาร

    Email Address :
    mcukk@hotmail.com


โทรศัพท์ :
โทร.๐๔๓-๒๘๓๕๔๖-๗


ลักษณะหน่วยงาน :
มหาวิทยาลัยแห่งคณะสงฆ์

 
สงวนลิขสิทธ์โดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น บ้านโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ๔๐๐๐๐
ปรับปรุงครั้งล่าสุด ๘ มกราคม ๒๕๕๕